Micro Guinness MU-300i

5.050.000 

Tính năng nổi bật:

  • Băng tần: UHF 740-860MHz F.R
  • Độ méo tiếng: ≤ 0.5 %
  • Công suất phát sóng: 30 mW
  • Đáp tuyến tần số : 45 Hz -> 15 KHz
Danh mục: